تبلیغات
`* ❤.* عاشقی عشقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین


شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تورا با لهجه ی گل های نیلوفر صدا کردم!
تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم!پس از یک جستوجوی نقره ای در کوچه باغ های آبی احساس،
تورا از بین گل هایی که در تنهایی ام روییده با حسرت جدا کردم! 
وتو در پاسخ آبی ترین موج تمنای دلم گفتی: دلم حیران و سرگردان چشمانیست، رویایی! ومن برای زیبایی آن چشم ها، چشم تورا در دشتی از تنهایی و حسرت رها کردم!!!!
همین بود آخرین حرفت! و من بعد از عبور تلخ و غمگینت حریم چشمهایم را به روی اشکی از جنس غروب وا کردم!
نمیدانم، چرا رفتی!
نمیدانم! شاید خطا کردم! و تو بی آنکه فکر غربت چشمان من باشی رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه میبارید!
انگار کسی حس کرد من بی تو تمام هستی ام از دست خواهد رفت!!!
هنوز هم چشم انتظار دستان پر مهرت هستم!
برگرد!

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : دوشنبه 4 مرداد 1395 | 09:22 ق.ظ | نویسنده : شراره : | نظر شما
یک زمانی
آرزو داشتم برف ببارد
آن قدر، که مدرسه ها تعطیل شود!
بعد ها آرزو داشتم برف ببارد
تا با آراد زیر برف قدم بزنم!
بعد از آن آرزو داشتم برف ببارد
چون برف را دوست داشتم
و نگاه کردنش لذت بخش بود!

اما حالا می خواهم برف ببارد
چون می خواهم
در برف بنشینم
آن قدر بنشینم،
تا سردی اش گرمای تنم را بگیرد
و رگ هایم را ببندد
تا بمیرم...


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : یکشنبه 2 آبان 1395 | 10:22 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
فدایــ 
چشاتــ
و
نگاهـتـ
فدایــ خوشمزگیــ حرفاتــ
فدایــ
چشمـــانـ منتظرمـ
فدایـ اشکـامـ
فدایـ
معرفتــ قلبــمـ
که هنـوز همـ 
دوسـِـتــ داره
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
تولدم مبارک

هعععععععی


..............

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
نمیــ دانمـ چـرا
چــند وقـــتــ استــ

کــه دلـمـ هیچــ نمیـ خواهـد
حـتی آرامـشــ.   !

خدایا
مگـر نگـفتیــ لایـق زندگیــ کردنـ نیستـمـ؟؟؟
پســ چرا هنــوز زنـده امـ؟
نکنـد لیاقــتـ مردنــ همـ ندارمـ؟
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : دوشنبه 26 مهر 1395 | 10:20 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
گاه دلم تنگ می شود برای اشک هایی 
که بیهوده برایت می ریختم!
گاه دلم تنگ میشود برای شب هایی 
که بافکر تو می خوابیدم،
 و صبح، به عشق تو بیدار میشدم!
گاه دلم هوای نفس هایت را می کند،
و گاه دلم برایت تنگ می شود؛
آنقدر تنگ می شود که گریه امانم نمی دهد
و بغض بیخ گلویم را می فشارد
و تنها گوشه ای می نشینم و اشک میریزم!
آن موقع به بهانه ی عشق گریه می کردم،
حالا به بهانه ی تنهایی

آرادم ، میدانم که می آیی
خاطراتم را برایت نگه میدارم!
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 | 01:51 ق.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
نه میخواهم زندگی کنم،
نه میخواهم خوشبخت باشم!
نه در مال و منال باشم،
و نه آرامش داشته باشم!
نه راحت زندگی کنم،
و نه انسان معروفی باشم!
من تنها تو را می خواهم!
می خواهم تو را داشته باشم،
دوستت داشته باشم!
اما...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : جمعه 16 مهر 1395 | 10:06 ق.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .


چشمه ها در جاری شدن و علف ها در سبز شدن معنی پیدا میکنند
کوه ها با قله ها و دریا ها با موج ها زندگی پیدا میکنند
و همه ی انسان ها با عشق …
پس بار خدایا بر من رحم کن
بر من که میدانم ناتوانم رحم کن
باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم
باشد که حتی دست و پایی نداشته باشم
و حتی من نباشد …
اما نباشد لحظه ای که در قلبم”عشق” نباشد !تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : پنجشنبه 15 مهر 1395 | 03:27 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
عابدی را پرسیدند: خدا را چگونه می بینی؟
گفت: آن گونه که می تواند مچم را بگیرد، ولی همیشه دستم را گرفته...
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : دوشنبه 12 مهر 1395 | 12:57 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
لایق تو کسی نیست جز آن کسی که:
تو را انتخاب کند، نه امتحان؛
تو را حس کند نه اینکه لمست کند؛
تو را بسازد، نه اینکه بسوزاند؛
تو را بیاراید، نه اینکه بیازارد؛
تو را بخنداند، نه اینکه برنجاند؛
و تو را دوست بدارد و دوست بدارد و دوست بدارد...
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : دوشنبه 12 مهر 1395 | 12:27 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
تو می آیی، 
کمی میمانی و بعد میروی!
اما خاطرات همراه تو می آیند
تو میروی
ولی آنها میمانند
کاش تو هم خاطره بودی؛
خاطره ای به یاد ماندنی!
کاش میشد تو را هم نوشت!

کـاشــ
هــنـوز هــمـ
دوســتتـــ داشتــمـ
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : یکشنبه 11 مهر 1395 | 01:54 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات

خسته ام
خسته از خواب و خیالم
تنهای تنها
در کنار این همه آدم،
ولی تنهام
نمیدانم چرا!
چرا رنج می برم از دردی که نمیدانم چیست؟
پس طبیبم کیست؟
خداست؟
پس چرا کنار من نیست؟
کجاست؟
هر کسی دیده طبیبم را بگوید؛
که مدتهاست او را گم کرده ام!
نمیدانم چرا؟


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : جمعه 9 مهر 1395 | 01:29 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
چشمانمـ خستهـ انـد
بسـ که آنـ هارا بـه بازگشتـ تــو دوختمـ
پسـ کجاییــ
کـه منـ هر بـار که سراغـت را میـ گیرمـ ،
آسمـانــ گریــه میـ کنـد ،
زمیـنـ خیـس میـشود ،
گلــی میـ رویـد و
عطـرشـ در هـوا میـ پیـچــد،
امــا تــــو نمیــ آیــــی!


بیــا دیگــــر
دلـــم هوایـــتــ را کــرده!تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
من تنهام
میان دردها و غصه هایم!
اما خدا اینجاست
همینجا نشسته و مرا می نگرد!
در بین انبوه گناهانم!
اما هیچ نمیگوید!
فقط نگاهم میکند!
با اینکه گناه میکنم،
اما او دستم را رها نمیکند!
دوستم دارد؛
میدانم؛
من هم دوستش دارم!

ღ خدایا دوستت دارم 


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1395 | 02:06 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
لحظه ها میگذرند،
روز ها و هفته ها میگذرند،
سالهاست که دیگر حرفی برای گفتن نیست!
فقط می نشینم و گذر زمان را می نگرم!
که شاید زمانی برسد 
که رویاهایم به حقیقت بپیوندند
اما...
آن موقع دیگر برایم رویا نیستند
یک مشت حقیقت تلخ اند که دیگر ارزش داشتن ندارند!تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : سه شنبه 6 مهر 1395 | 03:08 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات

چه بیهوده نفس میکشم،
تو نیستی!
خدا کنار من است
تنهای تنهاست، در میان تنهایی هایم!
و من نیز آرام تو را صدا میکنم
اما تو نیستی، او جوابم را میدهد!
من با او قهر بودم،
اما او کنارم ماند
و دستم را گرفت!
او هنوز اینجاست، میان حرف هایم!
تنهایم نمیگذارد،
و من اینبار او را صدا میکنم:
خدا...آپلود عکس

       
فونت زیبا ساز


     فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
                                                             

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 02:56 ب.ظ | نویسنده : شراره : | نظرات
تعداد کل صفحات : 10 ::      ...   3   4   5   6   7   8   9   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.